081-9503801 (ทวีศักดิ์), 089-7563801 (พีซ)

นอร์ธเวย์

ช้อมูลเต็นท์

นอร์ธเวย์

130/8 หมู่ 1 ต.หางดง (ติดไปรษณีย์หางดง ตรงข้ามปั๊ม ปตท.)

อ.หางดง จ.เชียงใหม่

081-9503801 (ทวีศักดิ์), 089-7563801 (พีซ)